x Experimentació x Imatge, so i vídeo x Material manipulable