x Fonts primàries x Comunicació oral x AICLE/CLIL/EMILE x Comunicació escrita x Exercitació lingüística