x Representacions i models x Exercitació lingüística