x Raonament i argumentació x Comunicació escrita x AICLE/CLIL/EMILE