x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Raonament i argumentació