x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Exercitació lingüística