x Sortides i treball de camp x Comunicació oral x Fonts primàries