x Fonts primàries x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo