x Gestió d'informació x Animacions i simulacions x Raonament i argumentació