x Gestió d'informació x Animacions i simulacions x Representacions i models