x Gestió d'informació x Animacions i simulacions x Resolució de problemes