x Gestió d'informació x Comunicació oral x Fonts primàries