x Gestió d'informació x Comunicació oral x Mapes i plànols