x Gestió d'informació x Comunicació oral x Taules i gràfics