x [SC10] x Raonament i argumentació x Animacions i simulacions x Eines TIC