x [SC10] x Experimentació x Comunicació oral x Gestió d'informació