x Comunicació escrita x Indagació i recerca x Material manipulable