x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Maquetes i construccions