x Comunicació oral x Mapes i plànols x Taules i gràfics x Gestió d'informació