x Comunicació oral x Mapes i plànols x Gestió d'informació