x Comunicació oral x Treball en context x Exercitació lingüística