x Fonts primàries x Comunicació escrita x Comunicació oral x Mapes i plànols