x Fonts primàries x Comunicació oral x Gestió d'informació x Mapes i plànols