x Indagació i recerca x Comunicació oral x Taules i gràfics