x Material manipulable x Treball en context x Resolució de problemes