x Material manipulable x Treball en context x Taules i gràfics