x Taules i gràfics x Gestió d'informació x Comunicació oral