x Treball en context x Material manipulable x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo