x Treball en context x Material manipulable x Resolució de problemes