x AICLE/CLIL/EMILE x Maquetes i construccions x Comunicació escrita