x Comunicació oral x Comunicació escrita x Literatura x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions