x Comunicació oral x Literatura x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp