x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Fonts primàries