x Indagació i recerca x AICLE/CLIL/EMILE x Raonament i argumentació