x Exercitació lingüística x Sortides i treball de camp