x Gestió d'informació x Fonts primàries x Sortides i treball de camp x Mapes i plànols