x Comunicació escrita x Material manipulable x Fonts primàries x Treball en context