x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Fonts primàries