x Comunicació escrita x Material manipulable x Eines TIC