x Comunicació escrita x Material manipulable x Treball en context