x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Animacions i simulacions