x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Maquetes i construccions