x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Representacions i models