x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp