x Comunicació oral x Imatge, so i vídeo x Exercitació lingüística