x Comunicació oral x Literatura x Maquetes i construccions x Eines TIC