x Comunicació oral x Literatura x Sortides i treball de camp