x Comunicació oral x Projectes de centre x Representacions i models