x Comunicació oral x Projectes de centre x Exercitació lingüística