x Comunicació oral x Representacions i models x Imatge, so i vídeo x Literatura x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions